కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం

November 3, 2008

శ్లో!!
కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం!
జపతో నాస్తి పాతకః!
మౌనేన కలహో నాస్తి!
నాస్తి జాగరతో భయః!!


కృషి(వ్యవసాయము)చేయుచో కఱవుండదు; జపమొనర్చిన పాతకములు తొలగిపోవును; మౌనముగా నుండుచో పోట్లాటలు రావు; జాగరూకత వల్ల భయముండదు.

మన భారత దేశం మౌలికంగా వ్యవసాయాధారిత దేశం.అందుచేత వ్యవసాయం చేస్తే కఱవుండదని అన్నారు.కాని రాను రాను వ్యవసాయం గిట్టుబాటుగా లేకపోవడమే కాకుండా రైతు నష్టాలబారినపడి వ్యవసాయానికి క్రమక్రమంగా దూరమౌతున్నాడు.ఉచిత విద్యుత్తూ జలయజ్ఞం వగైరాలు అతణ్ని ఎంత వరకూ గట్టెక్కిస్తాయో వేచి చూడాల్సిందే.

0 comments: